WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy firmy Audiocentrum Marcin Ziętek, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://audiocentrum.com umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym http://audiocentrum.com są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

Audiocentrum Marcin Ziętek
ul.Grobla 1b
61-858 Poznań
NIP:782-203-63-64
Regon: 634373990

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

3. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Audiocentrum Marcin Ziętek na stronach sklepu internetowego.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Audiocentrum Marcin Ziętek  zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

6. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

7. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

8. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę.

GWARANCJE I REKLAMACJE

9. Udziela się gwarancji na zakupiony sprzęt.

10. Zasadna wada lub uszkodzenie sprzętu zostaną bezpłatnie usunięte w ciagu 30 dni od daty zgłoszenia. W przypadku wysyłki jest to data potwierdzenia odbioru.

11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu spowodowane:

•             Niewłaściwą eksploatacją.

•             Wykonywanie jakichkolwiek napraw lub przeróbek przez osoby nieupoważnione.

•             Spowodowane zdarzeniami losowymi lub innymi, za które gwarant nie ponosi odpowiedzialności.

•             Z przyczyn innych niż tkwiące w sprzęcie (np. uszkodzenia mechaniczne).

12. Wymiany sprzetu na nowy wykonuje się jedynie po stwierdzeniu słuszności roszczeń użytkownika.

14. Reklamacje dotyczące wymiany wyroby lub zwrotu gotówki przyjmuje, rozpatruje i załatwia tylko i wyłącznie Audiocentrum Marcin Ziętek

15.Uprawnionym do wykonywania napraw gwarancyjnych jest tylko i wyłącznie Audiocentrum Marcin Ziętek .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

Koszyk  

produkt jest pusty